استفاده از تحریک الکتریکی (E-stim) برای درمان سردرد

بعضی از افراد مبتلا به سردردهای مزمن، داروها، طب سوزنی و سایر درمان ها را امتحان می کنند و هنوز اثری در عدم یا کاهش سردرد نمی بینند. سپس به وسیله پزشکان تحریک الکتریکی را آزمایش می کنند و پاسخ خوبی هم دریافت می کنند. تحریک الکتریکی برای بعضی افراد مفید و در بعضی افراد اصلا  پاسخگو نیست که هیچ کس هم دلیل آن را نمی داند.

به طور معمول تحریک الکتریکی ممکن است در بیماران دچار سرددرهای تنشی و یا دردهای اسکلتی عضلانی نظیر آن چه در سردردهای سرویکوژنیک نسبت به بیماران سایر سردردها یافت می شود بهترین جواب را داشته باشد. درمان یا تحریک الکتریکی را با درد ناشی از شوک الکتریکی اشتباه نگیرید. تحریک الکتریکی باید یک تحریک ملایم ایجاد کند که شما آن را احساس کنید ولی دردناک نباشد. هم چنین ممکن است قادر به دریافت درمان به وسیله تحریک الکتریکی باشید که به وسیله پزشکتان صورت می گیرد یا این که شما را به یک درمان گر دیگر ارجاع می دهد.

تحریک الکتریکی از طریق پوست یا تحریک الکتریکی عصبی پوستی ایمپالس های الکتریکی هستند و در درمان با تحریک الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند و به معالجه سردردهای مکرر می پردازند.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط