طب سوزنی در کاهش اکثر سردردهای مزمن موثر است

مطالعات نشان داده طب سوزنی به کاهش تکرار و شدت میگرن کمک می کند. طب سوزنی ممکن است در درمان سردردهای سرویکوژنیک نیز موثر باشد.

طب سوزنی چیست؟

استفاده از سوزن های بسیار ریز که در نواحی خاصی از پوست وارد می شود. شکل دیگر طب سوزنی عبارت است از: طب سوزنی الکتریکی، که از سوزن برای انتقال ایمپالس الکتریکی استفاده می کنند.

طب سوزنی بر مبنای یک تئوری چینی پیچیده بنا شده است. خیلی از پزشکان اعتقاد دارند آن چه واقعا در هنگام فعالیت طب سوزنی رخ می دهد آن است که سوزن ها تولید آندورفین و مسکن های طبیعی می کنند که به ناحیه ی تحریک شده می فرستند. گاهی اوقات تسکین می تواند کاملا هیجان آور باشد. خیلی از متخصصان طب سوزنی پزشک نیستند و ما معتقدیم که بهترین راه برای دریافت درمان از طریق یک پزشک یا یک فرد تعلیم دیده، متخصص و دارای مجوز می باشد.

ارسال شده در 7 دی 1395 توسط