کسری خواب هم باعث سردرد میشود

اگر شما هر شب 5 تا 6 ساعت و یا کمتر می خوابید کافی نیست. بدن زمانی که در شب به استراحت می پردازید خود را بازیابی می کند و هورمون هایی وجود دارد که تنها در شب تولید می شوند و باعث بازسازی مجدد و رفع آسیب های بدن خواهند شد. رویاها ممکن است نقشی در پاک کردن تارهای ذهنی تنیده شده داشته باشند و مطالعات نشان داده اند افرادی که از رویاپردازی محرومند بسیار آشفته و غیر منطقی خواهند بود. هنگامی که بدنتان را با کمبود خواب فریب می دهید یا به دلیل استرس و یا سایر اختلالات باعث کسری خواب می شوید اغلب در خطر گسترش سردرد مزمن هستید. البته همه ی افراد دچار سردرد نمی شوند بلکه بعضی از افراد دچار درد شکم، درد کمر یا سایر اختلالات پزشکی می شوند.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط