ریلکس کردن عضلات به طور پیشرفته (تمدد اعصاب)

خیلی از افراد که تحت فشار استرس هستند از طریق شل کردن عضلات پیشرفته، فشارهای عمده استرس را کاهش می دهند. در یک پژوهش بیمارانی که به طور مزمن مبتلا به برگشت اسید معده بودند از طریق درمان های آرام سازی عضلانی واقعا قادر به کاهش اسید معده شده بودند. در واقع سطح اسید معده ی خیلی از افراد پس از این که درمان شل سازی عضلانی را انجام دادند طبیعی بود.

چگونه محققان متوجه شدند که میزاناسید معده این افراد چه مقدار است؟

با استفاده از ابزار خاصی که محققان در اختیار داشتند و در معده ی این افراد قرار داده بودند قادر به اندازه گیری میزان اسید معده گروه شل سازی عضلانی قبل و بعد از درمان شدند. برای انجام آزمایش در حالت رقابتی بیشتر، افراد بیشتر غذای اسیدی مثل پیتزا و نوشابه دریافت کردند.

البته، مشکل شما برگشت اسید معده نیست بلکه سردرد مزمن می باشد. اگر درمان شل سازی عضلانی می تواند به افراد کمک کند تا اسید معده را کاهش دهند آیا این معنا را نمی دهد که می تواند در کنترل سردردهای مزمن نیز کمک کننده باشد. به نظر ما امکان پذیر است.

برای یادگیری نحوه انجام درمان ریکلسیشن عضلات می توانید از یک درمانگر متخصص و یا یک فرد با تجربه کمک بگیرید. این تکنیک ها باعث آرام سازی و تمرکز بر روی بخشی از بدن می شود و تصور می کنید که تمام این استرس ها و فشارها از بدن خارج می شوند. بعضی از مردم این تمرین های ذهنی را با تصویرسازی از شل نمودن پاها شروع می کنند. آن ها به سراغ زانو، قسمت تحتانی کمر و سایر قسمت های فوقانی می روند تا به سر و گردن می رسند. سایرین برعکس عمل می کنند و این درمان را از بالا شروع می کنند و به تدریج شل سازی را به سمت بخش های پایینی بدن می برند. هر دو روش مناسب است.

ریلکسیشن عضلات و تمدد اعصاب ممکن است برای بعضی از افراد احمقانه و اتلاف وقت به نظر برسد اما این ها افرادی هستند که بیشتر به این اقدامات نیاز دارند ممکن است نگران باشید که در انتهاب جلسه ریلکسیشن به خواب بروید. این درست است بنابراین جلسات را خیلی سنگین برگزار نکنید ممکن است پس از انجام این فعالیت ها بیش از حد آرام و ریلکس شوید. زمانی را تنظیم کنید که پس از شام باشد تا حداقل 30 دقیقه تمدد اعصاب و ریلکسیشن داشته باشید. نکته جالب آن که در مواقعی که نگران و غمگین نیستید، راهکارهای حل مشکلات در نظر شما پیش قدم و جلودار خواهند بود این یک مزیت است ولی نباید به عنوان هدف تمرین ها تلقی شود.

ارسال شده در 7 دی 1395 توسط