ام اس یا مالتیپل اسکلروزیس چه نوع بیماری است؟

نوعی بیماری اتوایمیون سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز و نخاع می باشد. در واقع سیستم ایمنی فرد بیمار دچار آسیب دیدگی شده است که معمولا به طور ژنتیکی بوده و لذا بین پروتئین های ویروسی و نیز ملین اعصاب نمی تواند تفاوت بگذارد. لذا آنتی بادی هایی تولید می کنند که به بدن حمله می کند. در واقع در ام اس سیستم ایمنی به بافت هایی که میلین می سازند حمله می کنند و با خراب شدن عایق میلینی، سیگنال های منتقل شده از یک سلول عصبی به دیگری در سراسر سیستم اعصاب مرکزی صدمه می بیند.

نوریت یا التهاب اعصاب، مشکلات چشمی، خستگی، تغییر در حس دست و پا و عدم هماهنگی اعضای بدن با بکدیگر از جمله علایم بیماری است. عدم تعادل و سرگیجه، رعشه، درد، سوزش و خارش از سایر علایم آن می باشند.

ارسال شده در 6 دی 1395 توسط