سبب شناسی سردردها

علت سردرد، تحریک گیرنده های حساس به درد در بافت های اطراف سر، گردن و درون جمجمه است. این گیرنده ها به روش های گوناگونی مانند موارد زیر ممکن است تحریک گردند:

  • در آنوریسم شریانی: گشاد شدن موضعی دیواره ی سرخرگ های مغزی و کشش وارد شونده به گیرنده ها.
  • در میگرن: تاثیر میانجی های شیمیایی مانند سروتونین، پروستاگلاندین ها، تیرامین و نیز گشاد شدن رگ ها.
  • در مننژیت های چرکی: واکنش های التهابی و سموم میکروبی (سردرد ممکن است اولین علامت مننژیت باشد).
  • در واسکولیت ها: التهاب دیواره ی سرخرگ ها و تحریک گیرنده های آن ها. شدیدترین سردردها در مننژیت های چرکی و تحریکات پرده ی مغز دیده می شود که علت آن گرفتاری گسترده تر گیرنده های حس درد است.
  • در موارد اندکی سردرد مهم ترین علامت یک وضعیت اورژانس است که مهم ترین حالت خون ریزی تحت عنکبوتیه یا SAH می باشد.
  • سردرد در تومورهای مغزی ممکن است کاملا غیر اختصاصی باشد اما وجود علایم زیر می تواند ظن تومور را برانگیزد:

– سردردی که بیمار را ز خواب بیدار می کند.

– همیشه یک طرفه است.

– شدت آن در طول زمان در حال پیشرفت است.

– اخیرا ایجاد شده و توجیحی برای آن وجود ندارد.

ارسال شده در 5 دی 1395 توسط