علت بوجود آمدن سردردهای راجعه

سردردهای راجعه یک سردرد القا شده به وسیله داروهاست که اغلب مرتبط با مقادیر دریافت شده داروهای بدون نسخه مثل آسپرین یا استامینوفن و یا داروهای تجویز شده مثل ارگوتامین، فیورنال و فیوریست می باشد. در بعضی موارد داروهایی مثل تریپتان می توانند سبب سردردهای راجعه شوند.

سردردهای راجعه معمولا یک شروع موزیانه دارند. ممکن است برای رفع آن استامینوفن یا آسپرین مصرف کنید یا پزشکتان دارویی نظیر ارگوتامین و یا فیورست به شما بدهد. مکن است بعد از مصرف دارو احساس بهتری پیدا کنید اما هنوز احساس ناراحتی می کنید به گونه ای که داروی بیشتری مصرف می کنید. بعد از مدتی دوباره نیاز به دارو دارید زیرا مغز به حالت سردرد ولی بدون توجه به وجود سردرد عادت می کند. معتاد نیستید اما مانند اشخاص معتاد به هروئین یا کوکائین در شما سطح معینی از وابستگی به وجود می آید زیرا زمانی که سردرد راجعه دارید و دریافت دارو را برای بیشتر از یک روز متوقف کنید سردردتان خیلی بیشتر خواهد شد. به هر حال سردردهای راجعه قابل درمان هستند.

ارسال شده در 5 دی 1395 توسط