سردردهای ترکیبی

ممکن است به میگرن، سردردهای خوشه ای، سردردهای سرویکوژنیک و یا یکی از انواع سردردی که توصیف کرده ایم مبتلا باشید. بسیاری از افراد، مبتلا به سردردهایی هستند که از دو یا چند سردرد مختلف تشکیل شده است. ممکن است در بعضی روزها میگرن و در روزهای دیگر سردردهای تنشی داشته باشید اما آن به عنوان سردرد ترکیبی محسوب نمی شود. در سردرد ترکیبی هر دو نوع سردرد را در یک زمان دارید. چه وحشتناک! سردردهای ترکیبی را به سختی می توان تشخیص داد بنابراین مطمئن باشید که پزشکتان مجرب باشد چون ممکن است تشخیص اشتباه بدهد.

ارسال شده در 5 دی 1395 توسط