تشخیص میگرن قاعدگی و درمان آن

منصفانه به نظر نمی رسد اما هورمون واقعا نقش مهمی در سردرد بعضی از خانم ها بازی می کند. حدود 60 درصد از زنان مبتلا به میگرن در دوران عادت ماهانه و یا درست قبل از آن از سردرد شدید رنج می برند. بعضی از محققان ارتباطی میان نقصان منیزیوم و این مشکل یافته اند. سطح منیزیوم خون خانم ها معمولا قبل از شروع قاعدگی پایین می افتد و اگر خیلی پایین باشد محرکی برای میگرن در بعضی از آن هاست. سطح استروژن نیز در همان زمان پایین می افتد که ممکن است سبب میگرن قاعدگی باشد.

درمان میگرن قاعدگی:

تریپتان ها برای خیلی از بیماران مبتلا به میگرن قاعدگی موثر هستند. و بروز این میگرن را کاهش می دهند. مطالعات دیگر نشان داد که سوماتریپتان و ریزاتریپتان هر دو دارای تریپتان هستند و در درمان میگرن قاعدگی موثر می باشند. در بعضی موارد به خانم هایی که مبتلا به میگرن قاعدگی بودند و OCP (با روش معمول یک هفته عدم مصرف) دریافت می کردند توصیه می شود تا آن را هر روز بدون هیچ وقفه ای (برای اجتناب از میگرن قاعدگی) مصرف کنند. خانم هایی که مبتلا به میگرن قاعدگی هستند ممکن است از داروهای پیشگیری کننده مثل ارگوتامین، بتابلوکرها، بلوک کننده های کانال کلسیم و ضد افسردگی ها سود ببرند. به علاوه بعضی از خانم ها ممکن است از مصرف زیرزبانی استرادیول بهره ببرند. اگر استرادیول را در فاز اورا در یک میگرن قاعدگی دریافت کنید ممکن است بتواند سردرد شما را مهار کند.

ارسال شده در 4 دی 1395 توسط