قطع عصب با استفاده از رادیوفرکانس برای از بین بردن درد

در این شیوه، عصبی که سبب درد شده است مستقیما به وسیله ی تاثیرگذاری بر روی منبع خون رسانی به عصب آدرس دهی می شود. پزشک، عصب هدف را (که قبلا به عنوان سرچمشه ی درد شناسایی کرده است) با لیدوکائین بی حس می کند و سپس امواج رادیوفرکانس مستقیما به عصب فرستاده می شوند تا خون رسانی به آن و سپس درد را از بین ببرند. محققان دریافتند که می توان با استفاده از این شیوه میزان متوسط سردردها را از 2/6 روز در هفته به 8/2 روز در هفته کاهش داد. هم چنین میزان مسکن هایی که بیماران مصرف می کردند نیز به طور متوسط 70 درصد کاهش یافت که یک نتیجه ی بسیار مهیج محسوب می شود.

اتصال مهره ها (همجوشی مهره ها):

هنگامی که درد ادامه می یابد، به ویژه اگر دیسک ها دچار فتق و بیرون زدگی شده باشند پزشک ممکن است اتصال مهره ها به یکدیگر را توصیه نماید. با اتصال مهره ها به یکدیگر که به ندرت در بیماران مبتلا به سردرد سرویکوژنیک رخ می دهد جراح، دیسکی که ایجاد درد شدید می کند را بر می دارد. بدون دیسک، استخوان ها به همدیگر جوش می خورند. البته جراح مغز و اعصاب از پیچ و پلاک و مواد استخوانی جهت کمک به این اتصال استفاده خواهد کرد.

اتصال مهره ها یک شیوه ی پیچیده با یک دوره ی بهبودی دردناک و گسترش یافته برای حداقل چند ماه است. این شیوه بایستی فقط به وسیله جراح متخصص مغز و اعصاب یا یک جراح ارتوپد مجرب صورت گیرد. هرگز بدون تفکر و بررسی دقیق دست به انجام این کار نزنید زیرا قطعا با هر اتصال، برخی از اعمال و فعالیت های گردنی به خصوص محدوده حرکتی از بین می رود. این دلیل دیگری است که از این روش به عنوان آخرین اقدام استفاده می کنند.

ارسال شده در 3 دی 1395 توسط