سردردهای ناشی از حرکات گردنی یا فشار بر روی گردن

زمانی که محققان بیماران مبتلا به سردردهای سرویکوژنیک را با بیماران مبتلا به میگرن، سردردهای تنشی و سردردهای خوشه ای مقایسه کردند متوجه شدند که این بیماران در گردن حرکت کمتری دارند. محققان به بررسی 44 بیمار مبتلا به سردرد سرویکوژنیک که 20 نفر از آن ها به دلیل تصادف با خودرو به سردرد مبتلا شده بودند پرداختند. این گروه با یک گروه کنترل از مبتلایان به میگرن و یک گروه بدون سردرد مقایسه شدند. بیماران مبتلا به سردرد سرویکوژنیک دارای حداقل حرکت گردنی بودند به ویژه آن هایی که دچار تصادف شده بودند. به عنوان مثال با در نظر گرفتن خم و راست شدن گردن، متوسط زاویه ی خم و راست شدن گردن به وسیله ی گروه کنترل 123 درجه بود. در مقابل بیماران با سردرد سرویکوژنیک که تصادف اتومبیل نداشتند دارای متوسط حرکت یعنی 101 درجه بودند.

ورزش هایی که گردن را درگیر می کنند اغلب سبب تشدید سردردهای سرویکوژنیک می شوند. بعضی از ورزش ها نیازمند کشش و یا مستقیم نگاه داشتن زیاد گردن است و می تواند منجر به سردردهای سرویکوژنیک شود. حتی تماشای بازی تنیس نیز می تواند سبب تحریک گردن برای این نوع از سردردها شود.

ارسال شده در 3 دی 1395 توسط