درمان سردرد ناشی از آسیب گردنی

در موارد شدید آسیب گردنی، ممکن است به بیمار توصیه شود برای چند هفته از یک یقه ی گردنی نرم استفاده کند تا گردن بی حرکت باقی بماند. مطالعات اخیر نشان می دهد که ورزش درمانی خیلی موثر تر از استراحت در رختخواب و استفاده از یقه ی گردنی است. تن درمانی مثل ماساژ درمانی، استفاده از گرما و دارو نیز می تواند کمک کننده باشد.گسترش یک برنامه ورزشی کششی، به ویژه نوعی که عضلات آسیب دیده ی گردنی را هدف می گیرد می تواند در به دست آوردن قدرت و محدوده ی حرکتی کمک کننده باشد.

سایر آسیب ها:

آیا تاکنون سقوط از ارتفاع داشته اید؟ اگر چه در اغلب موارد می توانید بی درنگ بگویید بله به ویژه اگر دچار شکستگی استخوان هم شده باشید ولی واقعیت این است که سقوط از ارتفاع می تواند آسیبی ایجاد کند که فورا متوجه ی آن نمی شوید. آسیب تیز و نافذ می تواند عضلات و بافت ها را فرسوده و باعث گسترس سردرد سرویکوژنیک شود. لزومی ندارد که مستقیما روی سر و گردن سقوط کرده باشید تا دچار آسیب شوید. حتی اگر روی یک سطح لغزنده یا یخ زده بر روی باسن سقوط کنید اثر ضربه می تواند به سرعت نخاع را دچار کوفتگی نماید این سقوط نیروی زیادی به کار می برد و می تواند منجر به آسیب گردن و در نهایت سردرد سریکوژنیک شود. اگر شما هر نوع برخورد فیزیکی با دیگران داشته اید یا قربانی سوء استفاده شده اید مانند سوء استفاده هایی که از کودکان می شود مستعد سردرد سرویکوژنیک می باشید.

ارسال شده در 3 دی 1395 توسط