چگونه سردرد گردنی می تواند به سر آسیب برساند؟

همان گونه که گفتیم سردرد سرویکوژنیک شکلی از درد راجعه است که در واقع مکان علت درد با مکان احساس درد متفاوت می باشد. خیلی از افراد علت درد دندان را ناشی از یک دندان خاص می دانند در حالی که مولد واقعی درد، دندان دیگری است یا شاید دندان ها سالم بوده اند اما ترشحات سینوس ها سبب درد دندانی شده است. بعضی از مردم دندانشان را می کشند در حالی که نمی دانند مشل اساسی واقعا سینوزیت یا موضوع دیگری غیر از دندانشان است.

درد راجعه پدیده ی بسیار شایعی است گرچه برای مردم عجیب به نظر می رسد. با این حال خیلی از مردم فهمیده اند هنگامی که هیچ اختلالیب در بازو یا فک وجود ندارد درد راجعه از حمله ی قلبی، درد منتشر شده به بازوی چپ یا فک می باشد. گیرنده هایی درد برای قلب، از همان گیرنده هایی هستند که پیام را به این نواحی می فرستند.

چه مکانیسمی سبب می شود تا درد در مانی دیگر و دورتر از مکان تشکیل درد تجربه شود؟

در مورد دردهایی با منشا گردنی یا سرویکوژنیک توضیح نورولوژیکی می تواند پیچیده تر باشد. اگر به طور اساسی در مهره های گردنی یک مشکل رخ دهد به ویژه در مهره های بالایی گردن و به خصوص در مهره های دوم و سوم درد آن به طور اولیه و یا به تنهایی در سر تجربه می شود. برای مثال ممکن است درد از عضله تراپزیوس در شانه و قسمت پایینی سر حرکت کند و چند برابر بیشتر در عضلات جلویی و عقبی سر در مکانی که سردرد تجربه می شود تقویت شود. گاهی اوقات علایم درد به عضلات تمپورال می رسد و سردرد در آن نقطه حس می شود.

ممن است گاهی اوقات عصب 3 قلو در ناحیه ی استخوان گونه ی صورت، کانالی برای دردی که از گردن ارجاع شده است باشد. این عصب به هسته ی تری جمینوسرویکال (اساسا حکم یک ایستگاه تقویت را دارد) که در مهره ی سوم نخاع واقع شده است نزول می کند. سپس مجددا به ایستگاه تقویت در بخش عمقی مرکزی مغز می رود تا به عنوان درد تفسیر شود.

این ها فقط مثال های اندکی از راه هایی است که یک اختلال در گردن می تواند در نهایت سبب سردرد شود. برخی از محققان معتقدند که درد از مفاصل گردنی پایین تر می تواند سبب سردرد سرویکوژنیک گردد. هم چنین احتمال دارد که درد سرویکوژنیک از دیسک ها یا مهره های دیگر مثل مهره های قفسه ی سینه (بخش میانی در پشت) یا مهره های کمری (بخش تحتانی در پشت) ناشی شود اگر چه محققان با این موضوع چندان موافق نیستند.

ارسال شده در 4 دی 1395 توسط