چه افرادی سردردهای گردنی می گیرند؟

در یک بررسی از بیماران مبتلا به سردرد مشخص شد که حدود 18 درصد آن ها سردرد سرویکوژنیکی دارند. در بررسی دیگر محققان 1466 بیمار مبتلا به سردرد مزمن با انواع مختلف درد را مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که 153 نففر سردرد شدید و حدود یک سوم از بیماران، سردرد سرویکوژنیک داشته اند. ضمن آن که خیلی از آن ها انواع سردردهای دیگر را نیز تجربه کرده اند. بیماران مبتلا به سردرد سرویکوژنیک، متوسط سن 45 سال را دارا بودند و 39 درصد از آن ها بیان کرده اند که سردردشان به حدی شدید است که صبح، آن ها را از خواب بیدار می کند. در میان این گروه از عواملی که بیشترین تاثیر را داشتند می توان به وضعیت گردن و استرس ذهنی اشاره کرد.

بعضی از انواع سردرد به جنس خاصی ارتباط دارد. مثلا خانم ها نسبت به آقایان بیشتر مستعد گسترش میگرن هستند در حالی که مردان نسبت به زن ها خیلی بیشتر مستعد سردردهای خوشه ای هستند. سردردهای سرویکوژنیک حداقل به نسبت 2 به 1 در خانم ها بیشتر رخ می دهد. البته این که چرا خانم ها بیشتر به سردرد سرویکوژنیک دچار می شوند مشخص نیست. کودکان نیز ممکن است گاهی اوقات به دلیل حمل کوله پشتی سنگین و یا کوله های غیر استاندارد به سردردهای سرویکوژنیک مبتلا شوند. اگر وزن کوله پشتی فرزندتان بیش از 5 کیلوگرم است باید راه حلی برای او پیدا کنید.

خیلی از پزشکان به اشتباه معتقدند که تمام سردردهای سرویکوژنیک واقعا سردردهای تنشی هستند. البته این موضوع آن چیزی نیست که محققان طبق بررسی ها و پژوهش های مختلف به آن دست یافته اند.

آن ها متوجه شده اند که میان بیماران با سردرد تنشی و سرویکوژنیک هم پوشانی کمی وجود دارد. در مقابل خیلی از بیماران دچار سردرد سرویکوژنیک، هم سردرد سرویکوژنیک و هم میگرن دارای مرحله اورا و یا میگرن بدون مرحله اورا را داشته اند. به طور واضحی همپوشانی چندانی میان سردردهای سرویکوژنیک و سردردهای خوشه ای وجود ندارد. بیمارانی که دارای هر دو نوع سردرد سرویکوژنیک و خوشه ای بودند 7/7 درصد بود.

ارسال شده در 3 دی 1395 توسط