اشکال در خوردن وعده های غذایی مرتب باعث سردرد می شود

مجبور نیستید از یک برنامه ی غذایی سفارش شده خاص پیروی کنید اما باید در طول روز هر 5-4 ساعت یا در همین حدود چیزی میل کنید. کاهش وعده های غذایی یک محرک معمول سردرد است (به ویژه در میان خانم ها). اگر در فواصل منظم در طول روز غذا نخورید سطح قند خون شما پایین می افتد. بعضی از افراد دچار هایپوگلیسمی می شوند که یک القا کننده ی بسیار بد سردرد است. البته تنها  این مهم نیست که سطح قند خون شما چه مقدار است بلکه سرعت تغییرات سطح قند خون نیز بسیار مهم است. بنابراین اگر به تغییرات سطح قند خون حساس هستید خوردن غذا در فواصل منظم مهم است. حتی یک خوراک مختصر می تواند احساس بهتری به شما بدهد. البته سعی کنید از مصرف خوراک مختصر و پرکالری حداقل در بیشتر زمان ها اجتناب کنید.

ارسال شده در 2 دی 1395 توسط