نکات مهم درباره ظروف پلاستیکی

اغلب مردم دست کم یک قفسه پر از ظروف پلاستیکی در آشپزخانه شان دارند. ظروفی سبک، نشکن و ارزان قیمت که همین ویژگی ها سبب ترجیح آن از سوی مصرف کنندگان می شود. البته نگرانی هایی نیز در مورد آزاد شدن برخی ترکیبات شیمیایی سرطان زا مختل کننده های عملکرد هورمون ها مثل بیسفنول اِی در غذاهای نگهداری شده در این ظروف وجود دارد.

تمام پلاستیک ها ساختار یکسانی ندارد و طبقه بندی آنها با توجه به نوع رزین به کار رفته در ساختشان انجام می شود.

ارسال شده در 1 دی 1395 توسط