کاربرد پماد کاپسایسین

دلیل تندی فلفل ماده ای به نام کاپسایسین است که در تهیه نوعی مسکن برای برخی از دردها به کار می رود. مالیدن پماد کاپسایسین روی پوست سبب کاهش دردهای مبهم پوستی می شود اما این به معنای مالیدن فلفل تند روی نقاط دردناک پوست نیست زیرا به سوختگی پوست منجر خواهد شد. به همین دلیل بیماران دچار دردهای مبهم پوستی که قصد استفاده از فواید فلفل تند را دارند می توانند تجویز پماد کاپسایسین را از پزشک بخواهد.

ارسال شده در 30 آذر 1395 توسط