کاهش وزن ناشی از سرطان

شیوه  سالم خوری در مقابله با کاهش وزن ناشی از سرطان که فرایندی التهابی است موثر خواهد بود. تمرکز بیمار باید بر مصرف مواد غذایی ضد التهابی و خورای های سرشار از آنتی اکسیدان باشد.

اگر حتی با وجود سالم خوری کاهش وزن همچنان ادامه پیدا کند. افزودن مواد غذایی دیگری به رژیم بیمار ضرورت می یابد. به محض بروز کاهش وزن ناخواسته باید به انکولوژیست اطلاع داده شود.

ذخیره سازی غذاهای ضد سرطان

توجه به نوع تغذیه، حین دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان و تاثیر عوامل بسیاری از جمله نوع و مرحله ی سرطان، روش های درمانی و سایر مشکلات پزشکی نیز هر یک چالشی واقعی برای بیمار خواهد بود. در اینجا صرف نظر از نوع و مرحله  سرطان تلاش بیمار باید برای رسیدن به دو هدف اصلی کمی و کیفی تغذیه باشد. در طول بیماری دریافت کالری، پروتئین، ویتامین و مواد معدنی کافی برای حفظ وزن بدن، توده ی عضلانی و عملکرد دقیق دستگاه ایمنی بیمار، ضروری است.

ارسال شده در 30 آذر 1395 توسط