پذیرش اشتباهات تغذیه ای و زندگی کردن با خطاها

حتی با وجود موفقیت در شیوه  سالم خوری، باز هم دلایل گوناگونی برای جا ماندن از قطار سالم خوری وجود دارد دلایلی که نمی توان همه ی آنها را کنترل نخواهد بود. از طرفی هم می توان گفت که هیچ کس قادر به رعایت صد درصد رژیم غذایی نیست و در شیوه  سالم خوری نیز چنین انتظاری نمی رود. قانون 20-80 را به یاد دارید؟ حتی این قانون هم بروز خطاهایی را در 20 درصد اوقات جایز می داند.

در صورت بروز خطا در رسیدن به اهداف تعیین شده حتی با وجود رعایت قانون 20-80 یا 50-50 می توان از راهبردهای زیر به منظور اصلاح انحرافات استفاده کرد:

  • شناسایی موانع به منظور یافتن راه حل. کمی فکر کنید و ببینید چه چیز مانع از سالم خوری می شود. اگر مشکل مربوط به بیماری سرطان یا یکی از عوارض جانبی درمان است.
  • استفاده از انعطاف پذیری و ارزشیابی مجدد اهداف. هدف هر چه باشد قابل انطباق با شرایط موجود است. در صورتی که بدون در نظر گرفتن شرایط، فقط دغدغه ی رسیدن به هدف را داشته باشید دستیابی به موفقیت مشکل خواهد بود. اهداف
    شیوه  سالم خوری باید واقع گرایانه باشد مثلا رعایت قانون 20-80 برای بیمار تحت شیمی درمانی که بیشتر اوقات در حال استفراغ است، هدفی واقع گرایانه دانسته نمی شود. البته پس از پایان دوره ی درمان شرایط تغییر خواهد کرد.
  • به خاطر خطا، خودتان را سرزنش نکنید. حتی اگر یک هفته فقط هله هوله خورده اید یا به رژیم غذایی قبل برگشته اید اصلا جای سرزنش نیست. شیوه ی سالم خوری را مجددا و در صورت لزوم به تدریج از سر بگیرید. به علل بروز خطا در سالم خوری و راههای پیشگیری از اتفاقات مشابه در آینده فکر کنید. هر چه سالم خوری و میزان مواد سالم مورد مصرف در رژیم غذایی بیشتر شود میل به خوردن هله هوله کمتر خواهد شد. برخورداری از چنین امتیازی علاوه بر بسیاری مزایای دیگر شیوه ی سالم خوری مثل افزایش انرژی، داشت حس بهتر و ظاهر متناسب تر، سبب ایجاد انگیزه برای ادامه راه نیز خواهد شد.

 

ارسال شده در 29 آذر 1395 توسط