رویارویی با عوارض جانبی اثرگذار بر تغذیه

روش درمان سرطان به اشکال مختلفی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد اما بروز مشکل در غذا خوردن بیمار و در نتیجه افت کیفیت زندگی از جمله عوارض شایع است. با وجود توجه روزافزون به هدفمند شدن شیوه های درمانی هنوز هم عوارض جانبی این درمان ها از بین نرفته است. البته نه به این معنا که عوارض جانبی اجتناب ناپذیرند و هر بیماری همه ی آنها را تجربه خواهد کرد اما گاه نیز با علائمی روبه رو می شود که توانایی غذا خوردن را تحت تاثیر قرار می دهد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 25 آذر 1395 توسط