چرا در طی درمان سرطان دچار حالت تهوع می شویم

nausea

حالت تهوع و استفراغ می تواند ناشی از درمان های مختلف مثل شیمی درمانی و پرتو درمانی شکم، معده، ستون فقرات یا مغز باشد حتی نگرانی از آغاز درمان نیز منجر به بروز حالت تهوع می شود. تهوع و استفراغ صرف نظر از علت بروز آن در مقایسه با عوارضی چون ریزش مو یا برخی دیگر از عوارض جانبی درمان ها به توجه بیشتری نیاز دارد. زیرا توانایی بیمار را برای انجام فعالیت های عادی زندگی تحت تاثیر قرار می دهد به کمبودهای غذایی منجر می شود و در نتیجه سطح کیفی زندگی کاهش می یابد. عوامل متعددی از جمله نوع درمان و آستانه ی تحمل بیمار در بروز  این عارضه نقش دارند.

البته با توجه به دسترسی پزشکان به داروهای موثر در پیشگیری از این عارضه و کنترل واکنش بیمار، حتی در آزار دهنده ترین شرایط، جایی برای نگرانی باقی نمی ماند. از آنجا که بهترین روش مقابله با تهوع و استفراغ، جلوگیری از بروز آن است پزشک انکولوژیست از داروهای پیشگیری کننده استفاده خواهد کرد. حتی در صورتی که بیمار در طول درمان دچار این عارضه نشود همچنان می تواند به مصرف داروها ادامه دهد. چنانچه داروها موثر واقع نشود و تهوع و استفراغ بروز کند مراجعه با انکولوژیست و استفاده از داروهای جایگزین توصیه می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آذر 1395 توسط