توجه به عوارض جانبی درمان سرطان

illness

هدف از درمان سرطان نابودی سلول های بدخیم و حفظ اندام ها و بافت سالم بدن است. به همین منظور بیمار تحت درمان هایی مثل جراحی، پرتودرمانی، شیمی درمانی یا دارو درمانی قرار می گیرد. هر یک از این روش های درمانی عوارض جانبی خود را در ابعاد کوچک یا بزرگ به همراه دارد.

با وجود ترسناک بودن فهرست عوارض جانبی هیچ دلیلی برای بروز تمام آنها وجود ندارد. حتی ممکن است با توجه به تفاوت واکنش هر بیمار درمان بدون هیچ عارضه ای انجام شود.

نباید این نکته را نادیده گرفت که پژوهشگران ملزم به تهیه ی گزارشی از تمام عوارض جانبی مشاهده شده در طول پژوهش های بالینی به منظور ارزیابی دارو و روش های درمانی جدید هستند. حتی در مواردی که نسبت به تصمیم گیری نهایی در مورد وجود رابطه بین عارضه و داروی جدید تردید وجود دارد شرط احتیاط ضرورت اشاره به آن را در برچسب دارو الزامی می دارد. بنابراین به رغم ترسناک بودن فهرست عوارض جانبی فقط باید آنها را عوارضی بالقوه و نه قطعی برای درمان در نظر گرفت.

توجه به عوامل موثر در افزایش خطر عوارض جانبی:

عوامل متعددی در افزایش خطر بروز عوارض جانبی در طول درمان موثر است. آگاهی از این عوامل خطرزا نقش مهمی در تعدیل مشکلات یا پیشگیری از آن خواهد داشت.

برای نمونه یکی از عوارض داروهای شیمی درمانی، کاهش تعداد پلاکت های مغز استخوان است که وظیفه  پیشگیری از خونریزی و متوقف کردن آن را به عهده دارد. داروهای خاصی از جمله آسپرین عملکرد پلاکت ها را دچار اختلال می کند. هر چند  این ویژگی در مورد بیماری های دیگری غیر از سرطان مثل مشکلات قلبی- عروقی امتیاز به شمار می رود اما بیماران تحت شیمی درمانی به دلیل احتمال خونریزی های جدی و سایر عوارض جانبی درمان باید از مصرف آسپرین خودداری کنند. پس عمل به توصیه ی انکولوژیست در مورد اجتناب از مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طول شیمی درمانی مهم است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آذر 1395 توسط