غلبه بر عوارض جانبی سرطان و روش های درمانی

cancer-treatment

شاید نگرانی از این مسئله که ممکن است درمان سرطان از خود بیماری هم سخت تر باشد ذهن مان را به خود مشغول کند. اما با توجه به تلاش های پژوهشگران در سراسر جهان  امروزه دیگر از دانش و آگاهی بیشتری درباره ی عوارض جانبی درمان های سرطان بر سلامت جسم و روان برخورداریم. پس با مدیریت صحیح و سعی در پیشگیری از تاثیرات این عوارض می توان قدم های موثری برای کاهش آثار جانبی سرطان و درمان های آن برداشت.

تصور عوارض جانبی سرطان باعث خلق تصاویر ترسناکی در ذهن اکثر افراد، می شود. شاید بیماری که هنوز برنامه ی درمانی را آغاز نکرده است خود را بی پناه، ضعیف و درمانده احساس کند. اما در حقیقت با توجه به برخی عوارض جانبی جدی و ناتوان کننده ی درمان ها، بسیاری از این احساسات کم اهمیت بوده و حداقل تاثیر را بر کیفیت زندگی بیمار خواهد داشت. البته باید اضافه کرد که بخش اعظم عوارض فقط چند روز یا چند هفته باقی می ماند و فقط برخی از عوارض برای چند ماه یا چند سال ادامه خواهد یافت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 22 آذر 1395 توسط