چگونه با پرتودرمانی بیماران سرطانی بهبود می یابند

REPRO FREE NEW CONSULTANT APPOINTMENT & NEW EQUIPMENT - LATEST DEVELOPMENTS IN CUH’S RADIATION ONCOLOGY SERVICES The commissioning of a fourth new linear accelerator and the appointment of a new Consultant Radiation Oncologist marks the ongoing development of cancer services in Cork University Hospital (CUH). Pic; Gerard McCarthy, 021 435 9650 To arrange an interview or a photograph please contact: Angie O’ Brien, Media Relations Manager, HSE Southern Area.  Tel: 021-4923733/6    Email: communications@mailp.hse.ie

پرتو درمانی، با تخریب DNA سلول، سبب نابودی آن می شود. استفاده ی موفقیت آمیز از پرتو درمانی در درمان سرطان بستگی به توانایی تاباندن دوز مورد نظر پرتو به تومور با حداقل آسیب به بافت طبیعی بدن دارد. برای اطمینان از هدف گیری مستقیم و دقیق تومور از سیستم های تصویری مختلف، نرم افزارهای کامپیوتری و تجهیزات ثابت کننده ی بیمار استفاده می شود.

پرتو درمانی را به دو شکل خارجی و داخلی انجام می دهند.

پرتو درمانی خارجی:

در پرتو درمانی خارجی معمولا از فوتون یا پرتوهای الکترونی استفاده می شود که به هر دو بافت تومور و سالم نفوذ می کند. در سال های اخیر پرتو درمانی با به کارگیری پرتوهای پروتون نیز انجام می شود. یکی از امتیازات پرتو درمانی پروتونی در مقایسه با پرتوهای فوتون، انتقال انرژی قوی و البته کنترل شده ی پرتوهای پروتونی به هدف، با حداقل آسیب به بافت های سالم بدن است. البته پیشرفت های تکنولوژی با هدف کاهش اثر پرتوهای فوتون بر بافت طبیعی بدن همچنان ادامه دارد.

پرتو درمانی داخلی:

یکی از انواع معمول پرتو درمانی داخلی، براکی تراپی نام دارد. هنگام استفاده از این روش منبع پرتو به صورت دانه، نوار یا کپسول در ناحیه ی سرطانی یا اطراف آن قرار داده می شود. در براکی تراپی دوز بیشتری از پرتو مستقیما به تومور و نواحی اطراف آن می تابد. از این روش در درمان سرطان های سینه، سر و گردن، تخمدان، دهانه ی رحم، پروستات، کیسه ی صفرا، مری، چشم و ریه استفاده می شود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آذر 1395 توسط