شناخته گزینه های درمانی بیماران سرطانی بد حال

ill-cancer

این بحث زمانی مطرح می شود که درمان برای از بین بردن سرطان جواب نمی دهد. در این مرحله هدف اصلی مدیریت علائم آزار دهنده ی سرطان و تامین آسایش بیمار است. مراقبت از بیماران بدحال مشمول بیمه های از کار افتادگی نیز می شود.

شناخته گزینه های درمانی:

روش های درمانی گوناگونی با هدف درمان، پیشگیری از متاستاز (گسترش تومور) یا کاهش علائم آزار دهنده ی سرطان به کار گرفته می شود. البته تمام این درمان ها برای همه ی بیماران کاربرد ندارد و گاهی در طول معالجه ی سرطان از ترکب درمان های متفاوت در مقاطع زمانی مختلف استفاده می شود. سرطان هر فرد، منحصر به خود اوست و به همین دلیل روش درمان نیز باید مخصوص آن فرد باشد. تیم درمان هر بیمار با توجه به شرایط بالینی و مرحله ی سرطان مناسب ترین روش درمانی را برای وی انتخاب می کند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آذر 1395 توسط