درمان های تسکینی و جایگزین در بیماران سرطانی

cancer-patients

درمان جایگزین، روش های تایید نشده ای است که به جای درمان های پزشکی متداول، استفاده می شود. مثل رژیم های غذایی خاص به جای روش های درمانی توصیه شده از سوی انکولوژیست مدیکال. از آنجا که تاکنون هیچ شواهدی مبتنی بر تاثیرات درمانی روش های جایگزین در بهبود سرطان مشاهده نشده است پس استفاده از آنها توصیه نمی شود. هرگونه تاخیر در درمان های متداول سرطان می تواند به پیشرفت تومور و سخت تر شدن روند درمان منجر شود.

درمان های تسکینی:

هدف درمان تسکینی، مدیریت علائم آزار دهنده ی سرطان به جای درمان آن است. مثل جراحی و برداشتن تومور وسیعی که سبب درد می شود یا استفاد از پرتو درمانی به منظور کوچک شدن تومور و کاهش درد و حتی مصرف داروهای مسکن.

درمان های تسکینی به معنای محرومیت بیمار از استفاده ی همزمان از روش های درمانی تاثیرگذار یا مراقبت های مخصوص بیماران بدحال نیست. با توجه به مطالعات اخیر درمان های تسکینی نه تنها سبب بهبود کیفیت زندگی بیمار می شود بلکه در بقای او نیز موثر است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 21 آذر 1395 توسط