آزمایشات کامل خون برای تشخیص سرطان

blood-tests

احتمالا در مرحله  تشخیص نوع سرطان، شبیه کوسنی خواهیم بود که مدام در حال سوزن خوردن و سوراخ سوراخ شدن است و شاید برای بررسی های دقیق تر بافت بدن، مجبور به رفتن داخل دستگاههای مختلف هم بشویم. در طول درمان سرطان نیز موارد مشابه بیشتری را تجربه خواهیم کرد تجربیاتی ناخوشایند واسترس زا که اهمیت فوق العاده ای در تشخیص بالینی دقیق و انتخاب مناسب ترین روش درمانی و کاهش خطرات عوارض جانبی درمان دارد.

در این مبحث نگاهی دقیق تر به آزمایشاتی می اندازیم که در طول درمان سرطان، با آن روبه رو خواهیم شد. شاید اشنایی با  این آزمایشات، نگرانی ها را تا اندازه ای کاهش دهد.

اغلب چند آزمایش خون برای تشخیص اولیه  سرطان انجام می شود. اما با وجود نقش موثر برخی از همین آزمایش ها در تشخیص بدخیمی، مطمئن ترین روش، بررسی دقیق نمونه ای از بافت یا خون توسط پزشک پاتولوژیست است.

آزمایشات خون موثر در تشخیص سرطان عبارتند از: آزمایش PSA برای سرطان پروستات در مردان و آزمایش CA-125 برای سرطان تخمدان در زنان چنانچه نتایج آزمایش، غیر طبیعی بودن سطح این شاخص ها را در خون نشان دهد نیاز به بررسی های بیشتر و به احتمال زیاد، نمونه برداری برای تشخیص قطعی خواهد بود. (مثل نمونه ی بافت پروستات یا توده ی داخل شکم)

کاربرد دیگر آزمایش خون، بررسی احتمال انتشار سرطانی خاص به سایر قسمت های بدن است. برای مثال مشاهده ی ناهنجاری های مشخصی در آنچه که تست های کارکرد کبد خوانده می شود، می تواند نشانه ی سرایت بدخیمی به کبد بیمار باشد. این آزمایشات اهمیت بسیاری در ارزیابی توان بیمار برای تحمل درمان های خاص دارد. مثلا تست های کارکرد کبدی می تواند وجود نوعی مشکل کلیوی زمینه ای را نشان دهد که به سبب احتمال خطر جدی عوارض جانبی، استفاده از برخی داروهای شیمی درمانی را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

پس از مرحله ی تشخیص قطعی، تعیین سطح نشانگر تومور از طریق آزمایشات خون ویژه می تواند در مراقبت های دوره  بیماری استفاده شود. برای مثال در صورت ابتلا به سرطان تخمدان استفاده از نشانگر تومور CA-125 روش موثری در تعیین میزان شیمی درمانی است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آذر 1395 توسط