کارسینوما شایع ترین نوع سرطان

carcinoma

کارسینوما گروهی از بدخیمی هاست که بافت اصلی طبیعی آن به عنوان سلول های پوشاننده ی (سطوح داخلی و خارجی) اندامی خاص تعریف می شود. این سلول ها با نام سلول های اپیتلیال شناخته می شوند. کارسینوما شایع ترین نوع سرطان در میان زنان و مردان است که سینه، ریه، روده، پروستات و پانکراس را در بر می گیرد.

اولین درمان کارسینومای موضعی، در صورت امکان برداشتن تومور با عمل جراحی است و چنانچه پزشک سرطان شناس به احتمال باقی ماندن بقایای تومور شک کند درمان با پرتودرمانی (رادیوتراپی) موضعی ادامه می یابد. در صورتی که دلایل قطعی برای دست اندازی سرطان به قسمت های دورتر از محل تومور وجود نداشته، اما احتمال انتشار بدخیمی به سایر نواحی بدن قبل از شروع درمان وجود داشته باشد از شیمی درمانی (با عنوان شیمی درمانی کمکی) استفاده می شود.

در صورتی که به عللی چون اندازه تومور یا مشکلات پزشکی بیمار (مثل بیماری های جدی قلبی)، عمل جراحی خطرناک تشخیص داده شود، پرتو درمانی خارجی انجام می گیرد. در صورت وجود هرگونه تردید در مورد انتشار سرطان به سایر قسمت های بدن از شیمی درمانی کمکی نیز استفاده می شود.

یکی از روش های درمانی نسبتا جدید برای انواع کارسینوما (مثل کارسینومای سینه، سر و گردن، تخمدان)، شیمی درمانی پیش از عمل جراحی است. هدف از این کار، کوچک کردن موضع سرطانی قبل از عمل و افزودن تعداد بیمارانی است که می توانند از درمان قطعی موضعی استفاده کنند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 19 آذر 1395 توسط