شمارش حرکت های نظارتی پدر و مادر

father-childreen

بار دیگر وقتی با پدر و مادرتان گفتگو می کنید یا به ملاقاتشان می روید، گفته ها و کارهای نظارتی شان را برشمارید. می توانید ببینید که کدام یک از روش های دوازده کثیف را به کار می برند (نظارت غذایی، جسمی، حد و مرزها، زندگی اجتماعی، تصمیم گیری ها، گفتار، عواطف و افکار همراه با قلدری کردن، محروم کردن، سردرگم کردن و فریب کاری). دقت کنید چه چیزی موجب تلاش نظارت گرانه شان می شود و توجه کنید نظارت کردنشان چه احساسی در شما ایجاد می کند. روش شمارش کردن می تواند بی صدا یا آشکارا باشد. حساب آن را در ذهن داشته باشید یا یادداشت کنید. هر بار که آنان حرکتی سلطه جویانه انجام دادند با تق یا سرفه حساب را نگاه دارید. به آنان نگویید چه چیزی را حساب می کنید آن گاه از خودتان بپرسید برای بچه ای که در چنین فضای بیش نظارت شده ای بزرگ شده اوقاع و شرایط چگونه بوده است.

2- تصور کنید گزارشگری شصت دقیقه ای هستید که درباره پدر و مادرتان داستان تهیه می کنید. با استفاده از چشم گزارشگر شصت دقیقه ای مصمم، انگیزه ها، ویژگی های فردی و تضادهایشان را ببینید.

3- پدر و مادرتان را در گلخانه جمع و جور خیالی ای تجسم کنید که تصویری است از اتاق نشمین تان. تصور کنید روپوش آزمایشگاهی سفید رنگ با طرحی کارتونی پوشیده اید و به عادات آنان نگاه می کنید. حوادث دوران خردسالی را دوباره نقش آفرینی کنید و ببینید که پدر و مادر گلخانه نشین تان چگونه نظارت می کنند. وقتی از دور نگاه می کنید از روش هایشان چیزهای زیادی می فهمید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 17 آذر 1395 توسط