توضیحات پزشکی درباره داروهای مسهل گیاهی

d2925-i8577

جهت رفع یبوست و اسهال از چه گیاهان دارویی باید استفاده کرد ؟ برای رفع اسهال باید از گیاهانی استفاده کنیم که با جذب آب در روده به نرم شدن مدفوع کمک کند و باعث جلوگیری از یبوست شود . در این مقاله با انواع مکانیسم داروهای مسهل گیاهی و فواید آن ها آشنا خواهیم شد .

مقدمه :

در دهه اخیر گرایش زیاد به طرف استفاده از گیاهان داروی بوجود آمده است ودر برخی کشورها کارخانه های عظیمی ساخته شده که فرآوردهای داروی با منشاءگیاهی تولید می کنند ودر کشور مانیز روز به روز بر تعداد فرآوردهای گیاهی افزوده وبه بازار داروی عرضه می گردد.سعی شده است از گیاهانی که در کتب معتبر علمی قدیمی و جدیداثرات انها اثبات وهمچنین در هردسته گیاهانی که معروفتر وجزءفلور ایران هستند آورده شود.

مکانیسم اثر:

گیاهانی که دراین دسته قرار میگیرند از نظر مکانیسم به سه گروه تقسیم میشوند:

1- گیاهانی که حاوی موسیلاژ و لعاب هستند و پس از مصرف کردن در مجاری گوارشی آب را بخود جذب می نمایند و از طریق افزایش حجم باعث ایجاد اسهال می شوند .مانند دانه های اسفرزه یا  plantago  psylium  و ختمی یا Althaea officinalis. البته برای تکمیل وتقویت تاثیر این گیاهان اغلب همراه با گیاهان حاوی آنتراکینون مصرف می شوند.

2-گیاهانی که بدلیل عدم جذب از مجاری گوارشی باعث افزایش فشار اسمزی ودر نتیجه آب را در مجاری گوارشی نگهداشته وباعث افزایش حجم مدفوع ونرم شدن آن میشوند . مانند شیر خشت و ترنجبین که بیشتر بعنوان ملین خصوصا” برای کودکان بکار میروند .

3 -گیاهانی که اثر تحریکی روی روده ها دارند وعبور مواد را در روده ها کوتاه میکنند  مانند روغن کرچکو گیاهان حاوی گلیکوزیدهای آنترا کینون از جمله  صبر زرد ( Aloe  spesies )  و سنا ( Coronilla varia ) وروباب وحنظل( هندوانه ابو جهل ) این گیاهان به تنهای بعنوان مسهل یا ملین وبا دوز کم و جزء مسهل های محرک محسوب می شوند.

ضمنا اسید های صفراوی آزاد در مجاری گوارشی مهمترین نقش را به عنوان تنظیم کننده مواد محتوی قسمت های تحتانی روده ایفا میکنند و از سفت شدن زیاد محتویات روده جلو گیری می کنند و همچنین باعث تحریک بافت جدار روده ها میگردند. لذا گیاهانی که باعث تحریک ترشح صفرا میشوند گاهی اوقات بعنوان مسهل بکار میروند و یا اینکه به فرآورده های مرکب که عنوان مسهل ارائه میگردند اضافه میشوند.

rpsi

ارسال شده در 12 آذر 1395 توسط