کمپرس سرد برای کاهش قرمزی جوش صورت

cold

 کمپرس سرد یکی از بهترین راه ها برای کاهش قرمزی جوش است. دمای سرد به عروق خونی زیر پوست کمک می کند، که  قرمزی جوش از بین برود.همچنین  به پوست تحریک شده کمک خواهد کرد  که اندازه منافذ سریع کوچک شود

تکه های یخ را  در یک حوله نازک قرار دهید
به آرامی  در منطقه آسیب دیده به مدت 1 دقیقه قرار دهید
به مدت 10 دقیقه، استراحت داده و سپس دوباره تکرار کنید.
تازمان بهبودی هر روز این کاررا انجام د هید

هرگز یخ را بطور مستقیم روی پوست قار ندهید چون باعث سرمازدگی سلولها و اسیب پوست می شود

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 11 آذر 1395 توسط