متوقف کردن تحریفات پدر و مادر درونی تان

 

parent

شست و شوی مغزی توسط یک فرقه یا خانواده ای بیش نظارت گر برای پنهان کردن مسئولیت و تحریف مسئولیت طراحی می شود برای آنکه هر کسی را از جرات اعلام اینکه پادشاه جامه ای بر تن ندارد باز دارد.

هر چند شست و شوی مغزی از قدرت زیادی برخوردار است قابل اطمینان نیست. اگر قابل اطمینان بود همه به جانب فرقه های ویرانگر کشیده می شدند و هیچ عضوی از آنجایی که بود رخت بر نمی بست. با وجود این فقط شمار اندکی به آن ها پیوستند و شمار زیادی از اعضا سرانجام آن را ترک کردند.

به همین گونه نظارت بیش از اندازه پدر و مادری نیز محدودیت های خاص خود را دارد. با وجود این گاه وقتی دور و بر پدر یا مادرتان یا هر دو نفرشان در رفت و آمد هستید ممکن است احساس کنید گویی چون کودک اید. درست است شاید احساس کنید انگار خلسه اید و قادر نیستید نزد کسی که چون پدر و مادرتان عمل می کند خود را اظهار کنید. اما این احساسات خواهند گذشت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 11 آذر 1395 توسط