دلیل رفتار کودک وار والدین چیست؟

behavior

کاهش توانمندی و اعتماد به نفس فرزندان به دلیل رفتار کودک وار با آنان وقتی که دیگر خردسال نیستند. پدر و مادرهایی با حس کودک ماندگی، با فرزندان بزرگ شده شان چنان رفتار می کنند گویی هنوز بچه اند لباس هایشان را انتخاب می کنند یا در رستوران برایشان غذا سفارش می دهند.

مجبور کردن فرزندان برای بر عهده گرفتن مسئولیت های بزرگسالی پیش از آنکه آنان آمادگی داشته باشند. زنی می گوید: من هرگز دختری کوچک نبودم. من مادر مادرم بودم. فرزندان شبه پدر و مادر با محروم شدن از وقت کافی برای کم سن بودن، به بهای نیازهای خودشان برای مراقبت از دیگران ساخته می شوند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

 

ارسال شده در 12 آذر 1395 توسط