نظارت فکری والدین بر فرزندان

gettyimages-1655677281

مادری مهار کننده وقتی پسر چهارده ساله اش با صفحه سگ شکاری اولیس پریسلی به خانه آمد به هراس افتاد. او به پسرش گفت: پسری کم سن و سال نباید به چنین چیزهایی گوش کند. او صفحه را گرفت و آن را با میچ میلر عوض کرد.

زنی بیست و پنج ساله، وقتی با مادر استثمارگر و محروم کننده اش سوار ماشین بودند گفت قصد دارد نزد درمانگر برود: وقتی واژه درمان را بر زبان آوردم، مادر فریاد کشید و تمام طول راه سخنرانی کرد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آذر 1395 توسط