نظارت گفتار والدین چیست

 

parental

پدری فرقه گرا و کمال طلب از روی عادت، اشتباهات املایی و دستور زبان نوشته های مهر آمیز دخترش به او را تصحیح می کرد.مادری فرقه گرا برای فرزندانش قدغن کرده بود که بگویند: کی اهمیت می دهد؟ یا اینکه کفش ورزشی شان را کفش کتانی بنامند.

مادری محروم کننده به پسرش اجازه نمی داد وقتی به خرید می رفتند تقاضای چیزی کند. این پسر به یاد می آورد: ما هرگز نمی توانستیم بگوییم: لطفا اینو برای من بخر به نظر مادرم بسیار گستاخانه بود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 10 آذر 1395 توسط