تضعیف استقلال فکری در خانواده های سلطه گر

2016-07-13-1468425090-7820821-train3

خانواده ای سلطه گر می خواهند این نوع استقلال فکری را تضعیف کنند بررسی نظارت بیش از اندازه خودتان حتی سال ها پس از دوران خردسالی، در ابتدای امر می تواند موجب بروز احکام و احساسات خیانت شود.

 

روش های نظارت بیش از اندازه «دوازده کثیف»

ما به اسم پدر و مادر و آموزش و رفتارهای خوب، بچه ها را برای اطاعت گسترده روش هایمان تهدید، سرکوب، مقید، گرفتار و تطمیع می کنیم و می آفرینیم. «جون جردن»

پدر و مادرها می توانند به دوازده روش موثر، فرزندانشان را تحت نظارت بیش از اندازه قرار دهند برخی مستقیم و آشکارتر و برخی ناپیداتر. من آن را دوازده کثیف می نامم زیرا وقتی این روش ها بیش از اندازه به کار روند متضاد چیزهایی خواهند بود که بچه ها برای رشدی سالم نیاز دارند. این دوازده کثیف از این قرار است:

نظارت غذایی

نظارت جسمی

نظارت حد و مرز

نظارت اجتماعی

نظارت تصمیم گیری

نظارت گفتار

نظارت عواطف

نظارت فکر

قلدری کردن

محروم کردن

سردرگم کردن

فریب کاری

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط