تاثیر نظارت بیش از اندازه بر فرزندان چیست؟

142708-425x282-dealingwithdiagnosis

وقتی رمزی را می گشایید قدرت آن را بر خود از بین می برید.اگر کشف کنید جادوگر چگونه می تواند حیله و خدعه به کار برد می توانید سردرگمی تان را ناپدید کنید. تجزیه و تحلیل تبلیغات برای کشف روش های متقاعد کردن، برای دانش آموزان تمرینی شگفت انگیز است. مشاهده عملکرد هنرمندی قلابی که شما را فریب می دهد کمک می کند که در آینده از خودتان مراقبت کنید. اعضای پیشین فرقه های ویرانگر، اغلب وقتی درست درک کردند که چگونه آنان را فرا خوانده و القا کرده اند زندگی از دست رفته شان را باز پس گرفتند.

همین مطلب برای چیره شدن بر تاثیرات بزرگ شدن در خانواده ای مهار کننده و بیش نظارت گر مصداق پیدا می کند. درک اینکه چگونه و چرا پدر یا مادری شما را زیر سلطه می گیرد می تواند گذشته و سلطه گری های در جریان را برطرف کند.

بخش دو به شما کمک می کند که به پرسش های زیر پاسخ دهید:

  • چگونه سلطه گری پدر و مادری سال ها بعد نیز موثر واقع می شود با وجودی که برای آزاد شدن تلاشی وافر صرف کرده اید؟
  • چگونه پیش زمینه خانواده ای بیش نظارت گر، به مشکلات زندگی امروزتان مربوط می شود؟
  • چرا پدر و مادرتان نسبت به شما نظارتی بیش از اندازه اعمال کرده اند؟

نظارت بیش از اندازه و مهار کردن، فرایندی قوی و فراگیر شبیه به شست و شوی مغزی است. شست و شوی مغزی خانواده ای سلطه گر از سه جزء تشکیل می شود:

1- دوازده نوع مهار کردن ناسالم که آن را دوازده کثیف می نامم.

2- تحریف مسئولیت از طریق سوء استفاده از حقیقت

3- فریب ها و تاثیرگذاری هایی شبیه به روش های اصلاح فکر که توسط فرقه های ویرانگر به کار می رود.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط