نظارت ناسالم والدین و خُرد کردن خودِ خویش

parent-and-child-holding-hands-1

نظارت ناسالم می تواند روح بچه را بکشند به همان گونه که فشار بیش از اندازه می تواند استخوان ها را بکشند زیرا موجب خرد شدن خود می شود بعضی قسمت ها را کنار گذاشتن و بقیه را حبس کردن و باز هم بقیه را مشخص کردن. اگر شما در فضایی سلطه گرانه بزرگ شده اید نمی توانید از آسیب ها و زیان ها باز ایستید. این موضوع که آسیب ها و زیان ها به دست کسانی نصیب تان می شود که می گویند دوستتان دارند فقط اندوه و تاسف تان را عمیق تر می کند.

در مصاحبه با کسانی که در فضایی پر نظارت بزرگ شده اند به آسیب های زیادی گوش سپردم. روبین را به خاطر می آورم او برای آنکه از دست مادر محروم کنده اش تسلی یابد وانمود می کرد که جاروی زمین شویی، خواهر دوقلویش بوده است.

بزرگ شدن در محیطی پر نظارت و سلطه گرانه دردهای بسیار دارد.

بزرگ شدن در سایه نظارت وافر، یعنی لحظات بسیار زیاد آزردگی. زیرا فرزندانی که در فضای بیش نظارت شده بزرگ می شوند:

1- عوامل اصلی زیادی برای رشد سالم و مناسب به آنان داده نمی شود.

2- از منابع و رسیدن به مبارزه ای سالم و تندرست محروم اند.

3- با نیروهایی به قدرتمندی شست و شوی مغزی مواجه اند.

این ا فتخار و سریلندی شماست که اگر در محیطی پر نظارت و تحت تسلط بزرگ شده اید با دوران خردسالی تان آن گونه کنار آمده اید که اکنون سالم و درست هستید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط