افراد خودشیفته به چه کسانی اطلاق می شود؟

parents

هر چند روش پدر و مادرهای استثمارگر بسیار شبیه به حالتی است که ما خودشیفتگی ناسالم می دانیم هر هشت نوع پدر و مادر نظارت گر نیز به نوعی این گونه اند. خودشیفتگی، حس تحریف شده خود بودن است که شخص را به جانبی می کشاند که دیگران را ناهمگن می بیند و تلقی می کند. انجمن روان شناسی آمریکا چهارمین آیین نامه تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی، افراد خودشیفته را کسانی می داند که:

  • حس وافر خود مهم بودن دارند.
  • به شدت دارای توهم قدرت یا زیبایی بی کران هستند.
  • معتقدند که به ویژه منحصر به فردند.
  • به تحسین و تمجید فزاینده نیاز دارند.
  • احساس می کنند دیگران باید فرمانبردارشان باشند.
  • از دیگران استفاده می کنند.
  • نمی خواهند یا نمی توانند نیازها و احساسات دیگران را تشخیص دهند.
  • به دیگران غبطه می خورند یا معتقدند دیگران به آنان غبطه می خورند.
  • پر افاده رفتار می کنند.

یکی از غم انگیزترین لحظات همه مصاحبه هایم پایان مصاحبه ام با الن بوده است کسی که مادرش آن گونه که به خاطر می آورید فردی به شدت خودشیفته بود و دخترش را به دلیل آنکه برای زایمانش مجبور به سزارین شد مورد شماتت قرار می داد.

الن گفت عادت داشتم خاطرات خوشی را که با مادرم داشتم به یاد آورم اما از این کار دست کشیدم. این کار مرا بیش از اینکه مادری داشتم که هیچ گاه نگفت امروز حالت چطور است؟ چقدر خوشگل و بی نظیر شدی می آزرد. من هیچ گاه او را با بدرفتاری هایش روبه رو نکردم شاید خودش نیز هنوز نداند که من درباره چه چیزهایی حرف می زنم. بنابراین تماس محدود و مختصر، بهترین راه حل برای من است.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 9 آذر 1395 توسط