شناسایی روش های نظارت پدر و مادرتان

istock_90470175_xlarge-1280x720

تقریبا همه پدر و مادرهای نظارت گر یک یا چند مورد از این هشت روش تربیت سلطه گرانه فرزند را نشان می دهند. این روش ها نقطه شما اینجا هستید را روی نقشه نظارت ناسالم معلوم می کنند.شناسایی روش های پدر و مادرتان می تواند به شما کمک کند آنچه را که در خانواده تان به استهزاء نمی گرفتید، درک کنید. آیا به خاطر دارید که چشم پزشک لنزهای گوناگونی را در مقابل چشمانتان می گیرد تا شما لنزی را که به بهتر دیدنتان کمک می کند پیدا کنید؟ شناخت روش های پدر و مادرتان لنزهای درست را به شما ارائه می کند تا ارزش ها و عقایدی واقعی که با آن ها بزرگ شده اید مشخص و قابل توجه شوند. هر چه با عقاید پدر و مادرتان بیشتر آشنا شوید آسان تر می توانید خود واقعی تان شوید.

ممکن است عنصر یا عناصری از این روش ها در زندگی پدر یا مادر یا هر دو نفرشان وجود داشته باشد.

  • مهار کننده. پدر و مادر مهار کننده به دلیل ترس از احساس تنهایی، فرزندانشان را از نظر عاطفی در بر می گیرند. حضور تحمیل آمیز آنان حس استقلال را تضعیف می کند و در شخصیت، افکار و احساسات فرزندانشان دیکتاتوری مداوم اعمال می کند.
  • محروم کننده. پدر و مادرهای محروم کننده با ایمان به اینکه هرگز آنچه را نیاز دارند به اندازه کافی به دست نمی آورند توجه و دلگرمی را از فرزندانشان دریغ می کنند. دوست داشتن و علاقه آنان شرطی است و فقط زمانی که فرزندان آنان را خشنود کند مهر و محبت عطا و به هنگام ناخشنودی دریغ می کنند.
  • کمال گرا. پدر و مادرهای کمال گرا که نسبت به کاستی ها و عیوب حالات پارانویایی دارند فرزندانشان را برای بهترین و برجسته ترین بودن در فشار می گذارند. آنان پیوسته بر نظم، حیثیت، قدرت و ظاهر آراسته تاکید دارند.
  • فرقه ای. پدر و مادرهای فرقه ای که از سر تردید مضطرب و پریشان هستند ناچارند آگاه باشند و اغلب به جانب نهادهای ارتشی، مذهبی، اجماعی یا صنفی کشیده می شوند یا نظریه هایی که به آنان امکان می دهد احساس ویژه و قطعی بودن بیابند. آنان فرزندانشان را طبق قوانین و مقررات خشک بزرگ می کنند.
  • آشفته. پدر و مادرهای به هم ریخته و آشفته که اغلب در گردباد درونی بی ثباتی و سردرگمی گرفتارند بیشتر خلق و خویی فرّار، مقرراتی به واقع بی ثبات و روابطی گیج کننده دارند.
  • استثمارگر. پدر و مادرهای استثمارگر با این نیت که هرگز فرزندانشان را از دست ندهند یا احساس حقارت نکنند از آنان استفاده عاطفی می کنند. پدر و مادرهای اسثمارگر با حساسیت بالا و حس خودمحوری منافع دیگران را به منزله زیان خود می بینند در نتیجه فرزندانشان را تحقیر می کنند.
  • سوء استفاده گر. پدر و مادرهای سوء استفاده گر، کوهی از رنجش را عَلَم می کنند و فرزندانشان را کلامی یا عاطفی- فیزیکی یا جنسی- تهدید می کنند و آزار می دهند. وقتی پدر و مادرهای سوء استفاده گر خشمگین باشند فرزندانشان را تهدید می انگارند و بر این اساس با آنان رفتار می کنند.
  • کودک وار. پدر و مادرهای کودک وار که احساس ناتونی یا نیاز می کنند از فرزندانشان بسیار کم حمایت می کنند. آنان که متاسفانه از دست خودشان راضی نیتسند فرزندانشان را تشویق می کنند که از ایشان مراقبت کنند در نتیجه با نقش معکوس نظارت می کنند.

البته بیشتر پدر و مادرهای نظارت گر، تلفیقی از این روش ها با یک دو یا سه مورد شاخص تر را به کار می گیرند. مثلا پدر من، پدری کمال گرا فرقه ای و استثمارگر بود. آنگونه که شما نیز تا اندازه ای متوجه خواهید شد. معمولا تلفیق های معین با یکدیگر همراه می شوند هم در پدر یا مادر و هم بین دو نظارت کننده ای که با هم ازدواج می کنند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آذر 1395 توسط