مشخصات فرزندان زیر سلطه و نظارت بی اندازه

mother-holding-hand-of-female-daughter-coming-from-school

چگونه به نظارت بیش از اندازه پاسخ داده اید:

در دوران خردسالی با وجودی که به نسبت قدرت کمی داشتید صرفا رام و بی تفاوت نبودید. موجودی بودید در مسیر رشد کردن و هماوردجویی که برای زنده ماندن بیشترین تلاش تان را به خرج داده اید. فرزندان زیر سلطه و نظارت بی اندازه یک یا چند مورد از این روش های چیره شدن را دنبال می کنند:

1- اطاعت کردن: انجام دادن خواسته های پدر و مادر

2- شورش کردن: مخالفت با خواسته های پدر و مادر

3- آشفتگی: لودگی یا فوران احساسی

4- دوری جستن: با رخوت، به اعتیاد پناه بردن یا اینکه عملا دیده نشدن

5- سبقت گرفتن: تلاش برای به دست آوردن علاقه پدر و مادری یا ینکه بسیار کامل تر از پدر و مادر بودن

هر یک از این روش ها پاداش و تاوان هایی دارد:

  • فرزندان مطیع، از برخی خشم های پدر و مادر اجتناب می ورزند اما ممکن است از آزادی عمل محروم شوند.
  • فرزندان شورش گر، ممکن است آزادی عمل به دست آورند اما ممکن است خودانگاره ای منفی را بپذیرند.
  • فرزندان آشفته از توجه به مسائل منفی اجتناب می کنند اما ممکن است توانمندی را از دست بدهند.
  • فرزندان دوری جوینده، از نظارت و زیر سلطه بودن می گریزند اما حس خود بودن را از دست می دهند.
  • فرزندان سبقت گیرنده، تایید پدر و مادر را به دست می آورند اما ممکن است ارزش های نادرست را درونی و جزو وجودشان کنند.

در ادامه تا دوران بزرگسالی این روش های چیره شدن همراه با موهبت ها و مصیبت هایش با آنان همراه می شود. برای مثال:

اطاعت کردن: توانایی و اشتیاق داشتن برای دانستن و برطرف کردن نیازها و آرزوهای مردم می تواند موهبت های ارزشندی باشند.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 8 آذر 1395 توسط