ایجاد سردرد و محیط کار

man-stretching-at-desk

بعضی اوقات بطور مسلم سردردهای شما در کارتان دخالت و اثر منفی می گذارد. لازم است نهایت سعی خود را مبذول دارید تا بر این مشکلات بتوانید فائق آئید. هر موقع که سردرد توان شما را می گیرد و اختلال در کارتان ایجاد می کند سعی کنید با کمک همکاران آرامش خود را بازیابید. ما همیشه تاکید بر آن داریم که علت سردرد خود را پیدا کنید و مسلم بدانید که راه مبارزه با سردرد و کنترل آن بدون دارو و یا با دارو وجود دارد. قدر مسلم است که هر وقت سردرد شما تشخیص داده شد و با راهنمایی هایی که در اختیار شما قرار داده شده موفق خواهید شد تا راه علاج آن را پیدا کنید و بدین طریق می توانید از حمله های سردرد جلوگیری کنید. اگر واقعا ادامه کار برایتان غیر ممکن به نظر می رسد ده دقیقه زودتر کار را ترک گوئید، نفس های عمیق بکشید و در جای مناسبی به استراحت درمانی بپردازید. چنانچه یکی از روزها به طور احتمالی حمله های سردرد شروع شد تمام همکاران اداری را در جریان ناراحتی خود قرار ندهید. با توجه به روزهای خوبی که داشته اید و بیش از سهم خود در پیشبرد کار فعالیت نموده اید اکنون در موقع بیماری متقابلا از همکاری و همدردی صمیمانه همکاران برخوردار خواهید شد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آذر 1395 توسط