سردرد والدین و ارتباط با فرزند

152400846-56a054433df78cafdaa10d00

بچه ها به طور اتوماتیک فکر می کنند آنها سبب هر اتفاقی در منطل هستند اگر پدر و مادری بیمار شوند بلافاصله بچه باور می کند که او کاری کرده که سبب بیماری آنها شده است. این امر بسیار مهم است که بچه ها را از صحنه خارج کنید. به بچه ها تفهیم کنید که بیماری هر یک از شما هیچ ارتباطی با طرز رفتار او ندارد. به فرزند خود تفهیم کنید که وجود او برای خانواده بسیار ارزنده است. برای مثال با توجه به کسالتی که دارید باید کمی استراحت کنید و در عوض قبل از آنکه او روی تخت بخوابد برایش قصه های شیرین خواهید گفت. برای فرزند خود شرح دهید که گاه گاهی نیاز به کمک او دارید و بهترین کمک او آنست که صدای تلویزیون را کم کند. معمولا رنجورین به سردرد خیلی زود از کوره در رفته و با عصبانیت فرمان می دهند رادیو را خفه کن و یا درب را ببند حتی در موقعی که تا سر حد مرگ احساس درد دارید سعی کنید آرام باشید. و با گفتن ممکن است خواهش کنم…… خواسته خود را به گوش آنها برسانید. به این طریق نتیجه بهتری خواهید گرفت و همکاری اعضای خانواده برای رفع کسالت شما بیشتر و بهتر خواهد بود.

در موقع دریافت کمک از بچه ها به آنها حق انتخاب بدهید. مثلا بگوئید: منزل باید مرتب شود یا زباله باید به خارج برده شود. کدام یک را بیشتر مایل هستی انجام دهی؟ متخصصین معتقدند برای تشویق بچه ها به انجام کاری باید به آنها پاداش مناسبی نسبت به سن و کاری که توانایی آن را دارند داده شود. یا با تقدیر و تحسین زبانی آنها را تشویق نمود. دادن پاداش نیز به نحوی باشد که بچه احساس نکند در مقابل انجام هر کاری باید رشوه بگیرد چون چنین عادتی آنها را ضایع می کند. رشوه دادن با تشویق کردن تفاوت زیادی دارد. در موقعی که بچه کار ارزنده ای انجام می دهد باید احساس کند که شخصیت او مورد تشویق قرار گرفته است و به او بها داده شده و رعایت همین امر سبب خواهد شد که افرادی با مسئولیت بزرگ شوند.

اگر احساس می کنید درد شما به حدی شدید می شود که نمی توانید خود را کنترل کنید و با بچه ها دمساز شوید لازم است موقعیت خود را تغییر دهید و از اتاق خارج شوید. از فرد دیگری خواهش کنید که در کار منزل به شما مک کند. نفس های عمیق بکشید. دوش آب گرم بگیرید و یا استراحت درمانی انجام دهید. دوستی را به نزد خود بخوانید و سرگرمی برای خود فراهم کندی و اوقات خود را با مزاح و خنده سپری کنید و به موقعیت خود رنگ ونمایی دیگر بدهید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آذر 1395 توسط