تصاویر همساز مغناطیسی (ام- آر- ای)

pet-mri-reducing-radiation

بدن بیمار در یک میدان مغناطیسی قوی قرار می گیرد و دستگاه تصاویر مقاطع مغز را ترسیم می کند. عملیات این دستگاه بسیار پیچیده تر از سی تی اسکن می باشد و دقیق ترین اطلاع از کیفیت بافت های سالم مغز و یا بخش های دیگر بدن از آن گرفته می شود. مکانیسم آن بر اساس استفاده از پرتون موجود در هسته ها از جمله هیدروژن است. بعضی از بیماران انجام آزمایش را ناراحت کننده می دانند زیرا آنها در استوانه ای محدود شده به مدت 45 دقیقه می گذارند. شاید ناراحتی آنها به علت تنهایی و صدای کوبش ماشین است که می شنوند. بواسطه میدان مغناطیسی قوی بیمار به اتفاق همراه نباید کوچکترین اشیای فلزی از قبیل سنجاق و یا دکمه فلزی به همراه داشته باشند و یا در داخل بدن لوازم مصنوعی فلزی و یا الکترونیکی طبی بکار رفته باشد در غیر این صورت خطرناک و آزمایش صحیح انجام نمی شود.

حتی بعد از آنکه تمام آزمایشات کامل شد و پرونده بیماری و تاریخچه سردرد مطالعه گردید بعضی مواقع علت سردرد برای تشخیص مبهم است. ولی غالبا با شمای بیماری که از آزمایش فوق بدست آمده و تست های تایید شده علت سردرد و یا بیماری تشخیص داده می شود و با معالجه معین تاثیر سودمندی به همراه دارد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 7 آذر 1395 توسط