کنترل اعمال غیرارادی بدن با استفاده از بیوفیدبک

biofeedback-nyc

بیوفیدبک روشی است که بتوان به طور طبیعی اعمال غیر ارادی بدن نظیر: ضربان قلب، ازدیاد فشار خون، هیجان عضله، گرمای دست و سردرد خود را تحت کنترل درآورد.از سال 1960 این روش مورد استفاده بعضی از مراکز درمان قرار گرفته و ثابت کرده است که معالجه سردردها، به خصوص سردردهای میگرن و هیجان بهترین روش و فوق العاده مفید است و مورد استقبال قرار گرفته است. در حقیقت عده ای از متخصصین معتقدند که با تعلیم متد بیوفیدبک و استراحت درمانی تقریبا تمام رنجورین به سردردهای هیجانی بدون دارو از سردرد رهایی یافته و بیش از نیمی از افراد مبتلا به میگرن نیز می توانند از حمله های دردناک آن در امان باشند.

بیوفیدبک به بیماران تعلیم می دهد که چگونه در میان وسایل الکترونیکی تشخیصی به استراحت درمانی بپردازند. عملیات بدون درد ولی نیاز به زمان دارد تا مهارت لازم بدست آید. برای کسب مهارت های لازم نیاز به شرکت در ده جلسه رسمی و تمرین مستمر در منزل است. بیماران در طول جلسات با سنسورهای انتقال دهنده حرارت که روی پوست می چسبد به دستگاه الکترونیکی سفسطه آمیز «الکترومیوگرافی» وصل می شوند. این دستگاه درجه حرارت بدن، تیرگی روابط عضلات، ضربان قلب، فشار خون و نظایر آن را ثبت می کند. تنها کاری که مریض باید انجام دهد آنست که با گرم کردن دست ها جریان خون را از سرباز گرداند. این آزمون حرارت دادن دست ها برای کاهش دادن شدت و کثرت وقوع میگرن بسیار موثر است. در آموزش بیوفیدبک بیماران تشخیص دادن تیرگی روابط و هیجان بین عضلات پیشانی، گردن، شانه ها و فک خود را یاد می گیرند و آنها فرا می گیرند که چگونه با استراحت عمیق درمانی واکنش نشان دهند.

در صورتی که این متدها روزانه تمرین شود موثرترین اثرات را برای جلوگیری از حمله های میگرنی دارد. اما اگر بیمار صبر کند تا حمله ای شروع شود دیگر تمرین ها برای رفع آن مفید نخواهد بود.

جالب توجه آنکه بسیاری از بیماران با وجودی که استراحت درمانی نموده اند باز هم سردرد به سراغشان می آید و این طور به نظر می رسد که تمرینات آنها اثری نداشته است. البته علت اصلی آنست که تمرین آنها خوب نبوده و انتظار آنها برآورده نشده است. دلیل این امر آنست که برای مردم خیلی مشکل است که چگونه عضلات خود را شل کنند و یا استراحت درمانی را بیاموزند. مخصوصا بعد از سالها که در معرض سردرد و هیجان بوده اند اکنون بسیار مشکل است که ناگهان خود را نجات دهند. تجربه ها نشان می دهد که به مرور زمان و تمرین مستمر تقریبا هر کسی می تواند استاد این فن شود. هر قدر که آنها در تمام جلسات حضور یابند و روزانه بیشتر در منزل تمرین کنند حرفه ای می شوند و برای کاهش دادن سردرد صد در صد موفق خواهند بود. بخصوص این روش نمونه بارزی برای کسب تجدید قوا می باشد.

لازم به تذکر است که متد بیوفیدبک تقریبا برای همه قابل حصول است اما برای تمام سردردها جوابگو نیست. محققا روی سردردهای ناشی از بیماریهای چشم و یا سردردهایی که به سبب تومور مغزی عارض می شود اثری ندارد. به خاطر این موارد یک بار دیگر توصیه می کنیم که حتما برای تشخیص قطعی نوع سردرد خود تصمیم بگیرید.

در متد بیوفیدبک به منظور رهایی از بعضی از سردردها به بیماران آزموش لازم داده می شود تا با تلقین و تصور آنکه دست های آنها در آب داغ قرار گرفته است دست های خود را گرم کنند و جریان خون را از سر باز گردانند و به سردرد خود التیام بخشند. برای کسب مهارت لازم باید بیمار به طور مستمر در جلسات حضور یابد و در منزل نیز به تمرین بپردازد.

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط