آرامش با ده دقیقه رویا

blog-simple-10-minute-manifestation-exercises

ثابت و آرام بنشینید. افکار خود را روی نفس کشیدن (دم و بازدم) تمرکز دهید. تصور کنید که صورت شما به صافی یک شیشه بدون آنکه حتی یک چروک و یا ترک داشته باشد در آمده است. صورت خود را همانند یک دریاچه شیشه ای که هیچ موجی در آن نباشد تصور کنید.با کشتی تخیلات خود سفر کنید و در کنار ساحلی آرام و زیبا بنشینید. اکنون تمام زیبایی های دریای صاف و آبی با پرنده های قشنگ آن را در نظر خویش تجسم کنید. بدین طریق به مدت ده دقیقه به مرخصی بروید و در رویایی شیرین آرامش خود را بازیابید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط