چگونه با تمرین هر یک از اعضای بدن خود را شل کنیم؟

03558b5d-b182-466b-8908-939c477bbc72

با تمرین این روش از چگونگی هیجان و شل شدن اعضای بدن خود آگاهی پیدا می کنید. غالبا و ناخودآگاه ما از هیجان عضلات بدن خود غافل هستیم. این تمرین به شما امکان می دهد که از هیجان و نقطه مقابل آن شل شدن عضلات و یا استراحتی را که می بایست بدست آورید احساس کنید و آگاهی لازم را حاصل نمائید.

برای نمونه یکی از اعضای بدن خود را انتخاب کنید مانند فک. فک خود را ببندید و دندانها را بهم بسائید و با این حالت عضلات آن را منقبض کنید سپس همان عضلات را شل کنید. با چند بار تمرین اختلاف بین این دو حالت را باید حس کنید. اکنون بخش دیگری از بدن خود نظیر بازوها را در نظر بگیرید. ابتدا آن را محکم کنید سپس به حالت آزاد و شل در آورید. باز هم باید تفاوت این دو حالت را خوب دریابید. با این کار تک تک اعضای بدن را فرمان دهید و به حالت استراحت درآورید.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط