سردرد ورم شریانی

headache-sick-guy

اینگونه سردردها به علت ورم شریانهای سر و یا گردن حادث می شود. غالبا این بیماری در سنین پنجاه سالگی و یا بیشتر رخ می دهد. درد در حالت زق زق کردن، سوزش، گاهی سک زدن و عمیق احساس می شود. صورت متورم و پوست سر دردناک و همراه با سردرد است. ممکن است بیمار در موقع جویدن غذا احساس درد نماید. سفتی گردن، خستگی شدید و یا کم کردن وزن را نیز تجربه نماید. سردرد شریانی یک بیماری جدی است که ممکن است به کوری منجر شود و نیاز شدیدی به مراقبت های ویژه پزشکی دارد. اگر بیمار در سن پنجاه سالگی و یا بیشتر باشد و اخیرا مبتلا به این بیماری شده باشد پزشک با آزمایش رسوب گلبولهای قرمز و آزمایشات دیگر اختصاصی تشخیص قطعی خواهد داد.

اکثرا با دادن دز کمی استروئید (ترکیبات کورتیزن) بیمار بهبود میابد. چنانچه بیماری با این مداوا جواب داد و در طول درمان ارزش رسوب گلبولهای قرمز نیز تنزل پیدا کرد باید بتدریج دارو قطع شود. برای اطمینان بیتشر و کنترل بیماری لازم است حتی در زمانی که بیمار تحت درمان نیست هر چند گاهی آزمایشات فوق تکرار گردد.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط