سردرد عفونی رگهای خونی ناشی از تب

woman-in-bed-with-fever

سردردی که در اثر تب عارض می شود بنام سردرد عفونی رگهای خونی نامیده شده است.

تب رگهای خونی را اتساع داده و سبب احساس زق زق کردن دردناک می شود. هنگامی که تب کاهش یافت درد بهبود می یابد.

سردرد تابش آفتاب

نشستن در معرض آفتاب برای بعضی از مردم سبب سردرد یا احساس زق زق کردن عارض می شود. این سردرد که با تابش آفتاب شدت پیدا می کند نباید با سردرد میگرن اشتباه شود. با توجه به این حقیقت و خطرات جدی در رابطه با تابش آفتاب بانضمام سرطان پوست به عموم مردم توصیه می شود که احتیاط کنند و خود را بدور از تابش آفتاب نگهدارند. پوشیدن کلاه در مواقعی که ناچارا در معرض تابش هستید از سردرد می کاهد. هم چنین استفاده از عینک های آفتابی با کیفیت عالی برای حفاظت از چشم لازم است.

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط