منظور از سردرد ناشی از خماری چیست؟

headache-man-senior-002

برای عده زیادی از مردم الکل سبب سردرد خماری می شود. این سردرد شبیه سردرد میگرن و یا سردرد کلاستر نیست. بدون شک خوردن مجدد الکل این سردرد را شدت می دهد. در حدود 30 دقیقه بعد از مصرف الکل به مقدار کم و یا زیاد در عده ای سردرد عارض می شود. معمولا صبح روز بعد سردرد ناشی از خماری ظاهر می شود

الکل می تواند عامل اتساع رگهای خونی و سردرد شود. به تجربه ثابت شده که سردردهای خماری نشانه ای از ترک کردن الکل است. معمولا سردردهای خماری همراه تهوع، خستگی، رنگ پریدگی و آب گرفتگی در بدن می باشد. سردردهای خماری با احساس کوبیدن درد در دو طرف سر عارض می شود و سردرد با حرکت دادن سر شدت پیدا می کند و 5 تا 10 ساعت بعد بهبود می یابد.

مشخصا عده ای از افراد الکلی بیش از دیگران مبتلا به این سردرد می شوند برای مثال آب جو، شراب قرمز و شِری بیشتر از ودکا ایجاد سردرد می کند زیرا محتوی آمین ها هستند. بخصوص وقتی که معده خالی از غذا باشد. خوردن میوه و عسل پیش از نوشیدن الکل بهترین غذا است زیرا بواسطه داشتن فروکتوز الکل سریعتر در بدن می سوزد و جذب می شود.

باید بعد از خوردن الکل از نوشابه های کافئین دار نظیر قهوه استفاده کرد زیرا قهوه رگهای خونی اتساع یافته را منقبض و سردرد را کاهش می دهد. گذاشتن کپسول محتوی یخ روی سر نیز موثر است.

مطالعات ارزشمند بر این اساس انجام گرفته و نتیجه آن چنین است که الکل جز زیان برای بدن چیزی دیگری در بر ندارد و برای یک شب خوشگذرانی بهای گزافی را در مقابل آن باید پرداخت.

این مطلب توسط سایت  فرامطلب تهیه شده است

ارسال شده در 6 آذر 1395 توسط